Innhold

Boliglån

Billån

Betaling - priser

Sparing - renter

Kredittkort - priser

Lån bedrift

  Rente
Driftskreditt 5,95 %
Generasjonsskiftelån  2,65
Kassakreditt 6,60 %
Næringslån  
 sikret i fast eiendom fra 3,50%
 annen sikkerhet fra 4,50%
 sikret med realkausjon fra forbruker fra 3,50%
Garantier   2 pa
     

BM lån, rente vil variere med betalingsevne og den totale risikoen til engasjementet. Garantiprovisjon etter avtale. Garanti pr kvartal minimum pr kvartal kr. 400,-

Gebyr lån

Etableringskostnad Pris
Næringslån, garantier, kreditter fra 2 500 kr
Byggelån fra 5 000 kr
Opplåning og utvidelse av kredittrammer fra 750 kr
Etableringskostnader- innen eksisterende garantirammer fra 750 kr
Gebyr ved behandling av garanti krav fra 2 000 kr
Endring av vilkår/betalingsutsettelse fra 300 kr
Endring fra flytende til fast rente fra 600 kr
Bekreftelse av aksjekapital fra 300 kr
Etablering av depositumskonto kunde pr stykk fra 300 kr
Administrasjonskostnader    
Pr. termin   45 kr
Sikkerhetsstillelse for lån    
Offentlig tinglysningsgebyr fast eiendom   525 kr
Offentlig tinglysningsgebyr løsøre (salgspant)    1 516 kr
Offentlig tinglysningsgebyr ved prioritetsendring   525 kr
Offentlig tinglysningsgebyr borettslagsleiligheter   430 kr
Refinansiering (annen finansinstutisjon) innenfor samme låneramme   200 kr
Etablering av nye sikkherheter   750 kr
Tidligere avgitte sikkerheter   500 kr
Pantefrafall/prioritetsendring   750 kr
Sletting av sikkerhet   0 kr
Samme pris ved en eller flere sikkerhetsstillelser.    
I tillegg kommer offentlige gebyrer.    

 

Dir remitering, avtalegiro, efaktura, OCR

Pris
Direkte remitering pr måned 60 kr
Avtalegiro mottaker bank pr måned 60 kr
eFaktura mottaker pr måned   60 kr
OCR pr måned   60 kr
Direkte remittering giro utbetaling   60 kr
Direkte remitering ocr kid   1 kr
Direkte remitering lønn   1 kr
Direkte remitering trygd/stønad   1 kr
Direkte remitering overføring   1 kr
     
Etaberingsgebyr på alle avtaler   1 100 kr